Locatie testrijden Leeuwarden – zaterdag 8 februari

Gepost op 9 januari 2020

Het testrijders-event op zaterdag 8 februari is van 10 tot ca 15 uur. We nodigen vooral bewoners en wijkorganisaties uit om dan te komen kennismaken met ons deelauto-concept.

Locatie 1; Dorpshuis Goutum, De Buorren 13A, Leeuwarden
In samenwerking met energiecoöperatie Goutum. Contactpersoon; Nina Abbing, info@ninaabbing.nl
Locatie 2; Buurthuis Oranjewijk, Gysbert Japicxstraat 51, Leeuwarden
In samenwerking met NEO; Nieuwe Energie Oranjewijk, informatie of vragen; info@nieuweenergieoranjewijk.nl

Onze deelauto’s staan daar, je kunt testrijden en we demonstreren de App en alle andere zaken die je als bewoner of wijk zou willen weten om ook elektrische auto’s te gaan rijden en delen.