Bredere blik en dienstenaanbod

Gepost op 2 mei 2021

Na een bijzonder Coronajaar breken vanaf mei andere tijden aan voor Mobi. We verbreden ons aanbod en diensten; er komt gek genoeg minder accent op auto en app. En meer op activatie. Per 1 mei gaat een samenwerking met JustLease in voor auto’s op de JustGo app. Deze zijn onderdeel van Mobi’s nieuwe Startpakket Deelmobiliteit, dat voor landelijke locaties de instap naar autodelen aantrekkelijk maakt. Er zijn op twee locaties al vier deelauto’s geplaatst. Maar er is meer.

Beginnen met deelmobiliteit gaat over méér dan alleen de selectie van een auto + een app. De derde A is die van Activatie! Zeker in afgelopen Corona-jaar 2020 bleek het zakelijk of privé vinden en binden van nieuwe gebruikers niet eenvoudig. Cruciale randvoorwaarden voor succes in landelijke regio’s zijn de locatie en de lokale betrokkenheid. Daarna kan de activatie starten en dan is slimme mix van promotie belangrijk.

Voor organisaties en gemeentes die willen starten met deelmobiliteit heeft Mobi een Startpakket Deelmobiliteit ontwikkelt. Daarin zijn de ervaringen uit met name landelijke regio’s omgezet in een aantal ondersteunende diensten. Naast een ‘interesse-onderzoek’ en een ‘locatie-scan’ is een ‘ervaarjaar’ met promotie en activatie van 1e gebruikers ontwikkeld. Het startpakket wordt landelijk en deels digitaal aangeboden en de naam MobiNoord zal dan ook naar de achtergrond verdwijnen. MobiNoord wordt Mobi Nederland.

Zelfscan deelmobiliteit

De verbreding van diensten zal later dit jaar tot uitdrukking komen in een webomgeving waar meer algemene kennis en ervaring zal worden geboden. Er wordt hard gewerkt aan een zelfscan, waarin organisaties kunnen bepalen of ze al startklaar zijn voor deelmobiliteit, verduurzaming van hun wagenpark of zelfs de stap naar (delen van) waterstofauto’s.

Geen eigen App meer

Mobi slaat dus andere wegen in. Een keuze die daaruit voortvloeit; geen eigen App meer. Het “Wij van Mobi adviseren Mobi” tijdperk is daarmee voorbij (voor de 50-ers onder ons; vrij naar oude reclame van WC-eend). Mobi is nu onafhankelijk en kan met meer partijen samenwerken en opdrachtgevers ook ondersteunen bij de selectie van aanbieders. Ook op de snelle ontwikkelingen rond Maas kan Mobi nu beter inspelen. Auto’s uit eerdere Mobiprojecten komen beschikbaar via de JustGo app van platform MobyOne. De eigen MobiApp die daar ook naar volle tevredenheid gehost werd, gaat per 1 november uit de lucht. 

Meer aanbieders, ook fietsen

De dienstverlening zal in de breedte verder groeien door samenwerking met andere autoaanbieders en met deelfiets- en Maasaanbieders. In de coöperatieve wereld zal de samenwerking met EnergieVanOns worden uitgebreid met auto’s en laadpassen op lokaal opgewekte, 100% groene energie. Dit bouwt voort op de samenwerking die vanuit Mobiliteit VanOns is ontstaan. 

De komende maanden zullen we meer elementen van onze nieuwe koers tonen.

Mobi Nederland wil duurzame deelmobiliteit in de breedste zin en vooral praktisch helpen realiseren. Dit doet ze door bedrijven en lokale organisaties te onder-steunen onder het motto; Samen realiseren we deelmobiliteit.

Han-Paul van Westing werkt al zo’n vijf jaar in de wereld van deelmobiliteit. Inmiddels met een MobiTeam van betrokken ZZP-ers.

1 mei 2020